ta? e?

空调冷凝器 88460-30A70

Core Dimensions : 635 X 250 X 20 mm
??

适用品牌

 • 雷克萨斯

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
雷克萨斯
雷克萨斯 GS (_S19_) 2005/01-2012/12
GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_)2GR-FSE?? 34562546Saloon 2006-2011
GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_)2GR-FSE?? 34562186Saloon 2006-2011

适用发动机

 • 雷克萨斯 2GR-FSE

参考号

厂商 号码 号码
AVA QUALITY COOLING TO57**D TO57**D
NISSENS 9404** 9404**
厂商 号码 号码
OE 88460-30A** 8846030A**
OE 88460-30A** 8846030A**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
    ????

    联系客服

    客服电话:020-36390347